Buradasınız : Sıkça Sorulan Sorular
Türkçe
English
Pazartesi, 10.08.2020
Sıkça Sorulan Sorular

 

1) Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılıyor ?

Adaylar, ilan edilen ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurularını, YÖK’ün internet sitesi üzerinden beyan usulüne göre yapar. ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına yerleştirmeler ÖYP puanı esas alınarak merkezi sistemle yapılır ve sonuçlar Yürütme Kurulunca onaylanmasını müteakip YÖK tarafından ilan edilir.

2) Vazgeçme, İstifa Gibi İşlemlerin Sonunda Tekrar Başvuru Yapabilir miyim ?

ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazandığı halde göreve başlamayanlar, göreve başladıktan sonra istifa edenler, usul ve esasların 10 uncu maddesi uyarınca kurumlarınca ilişikleri kesilenler ile ÖYP araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlar üç yıl süre geçmeden yeniden ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar, bu süre geçtikten sonra yapılacak ilk başvuruda ÖYP puanı % 10 oranında düşürülür. Ancak kendilerine avantaj sağlamak amacıyla yanlış beyanda bulundukları tespit edilenlerin ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına ataması yapılmaz ve bir daha ÖYP’ ye başvuruları kabul edilmez.

3) ÖYP Puanı Nasıl Hesaplanıyor ?

ÖYP puanının hesaplanmasında lisans not ortalamasının % 25’i, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanın % 60’ı ve varsa yabancı dil sınavı puanın % 15’i dikkate alınır. Bu puan en son girilen ALES ve yabancı dil sınav sonuçlarına göre güncellenebilir.

4) Atandıktan Sonra ÖYP Puanımı Nasıl Güncellerim ?

ÖYP puanının hesaplanmasında lisans not ortalamasının % 25’i, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanın % 60’ı ve varsa yabancı dil sınavı puanın % 15’i dikkate alınır. Bu puan en son girilen ALES ve yabancı dil sınav sonuçlarına göre güncellenebilir.

5) Atanmadan Önce Devam Eden Lisansüstü Eğitimim Ne Olacak ?

ÖYP kapsamında atanmış olup, atanma tarihinden önce  Yürütme Kurulunca belirlenen lisansüstü eğitim kontenjanları dışında başka bir yükseköğretim kurumu ve/veya bölümde lisansüstü eğitime başlamış araştırma görevlilerine aynı yerde lisansüstü eğitim yaptırmak isteyen yükseköğretim kurumlarının kontenjan talepleri,  Yürütme Kurulunca  karara bağlanır.

6) Mecburi Hizmet Süresi Ne Kadardır ?

Lisansüstü eğitimini başarıyla tamamlayan araştırma görevlisi, kadrosunun bulunduğu üniversiteye geri döner ve mecburi hizmetini tamamlar. Mecburi hizmet mevcut hükümlere göre yurtiçinde lisansüstü eğitim yaptığı üniversitede bulunduğu süre kadardır.

7) Yabancı Dillerin Geçerlilik Süresi Hakkında Bilgi Verir misiniz ?

3 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 7 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü uyarınca Yabancı Dil Eşdeğerliliği ve geçerlilik süresi belirleme yetkisi ÖSYM'ye verilmiştir.

8) Ödenekler Ne Zaman ve Nasıl Aktarılacak ?

ÖYP usul ve esasların Kaynak Aktarımı, ÖYP Giderleri ve Harcamalar başlıklı 4. bölümü uyarınca, ÖYP araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim için 2547 sayılı Kanun'un 35. maddesi uyarınca görevlendirildikleri üniversitelere, lisansüstü eğitim düzeyleri göz önüne alınarak, YÖK Strateji Geliştirme Dairesi tarafından kaynak aktarımı yapılmaktadır. ÖYP araştırma görevlilerinin öğrenim süreleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde belirlenen sürelerdir. Söz konusu Yönetmelikte belirlenen azami öğrenim sürelerine eklenen sürede alınan bilimsel hazırlık eğitimi süreleri için ÖYP kapsamında yükseköğretim kurumlarına destek yapılmaz.

9) Kadrolar Nasıl Belirleniyor ?


Her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına bu program çerçevesinde yapılacak atama sayıları belirlenir. Atama yapılacak araştırma görevlisi kadro izinlerinin yükseköğretim kurumlarına dağılımı Yükseköğretim Kurulunca yapılır. Yükseköğretim kurumları ÖYP kapsamında atamak istedikleri araştırma görevlisi kadroları ile başvuracak adaylarda aranacak lisans veya lisansüstü mezuniyet alanlarına ilişkin özel şartları belirleyip YÖK’e bildirir. YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen atama yapılacak ÖYP araştırma görevlisi kadroları, YÖK’ün internet sitesinde ilan edilir.

10) Kimler Lisansüstü Eğitime Başvurabilir ?

ÖYP Araştırma Görevlisinin yabancı dil puanı 65'in üzerinde ise ya da dil eğitiminin sonunda 65'i geçmiş ise; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ÖYP Lisansüstü eğitim kontenjanlarına ÖYP puanlarına göre yerleştirilir.

11) Lisansüstü Eğitime Nasıl Başvurulur ?

YÖK Yürütme Kurulu kararı ile ÖYP kapsamında desteklenecek lisansüstü programlar ile kontenjanları belirlenir. Belirlenen program ve kontenjanlar YÖK’ün internet sitesinde ilan edilir. Belirlenen kontenjanlara başvuracak adaylarda aranacak asgari şartlar yükseköğretim kurumlarının önerileri dikkate alınarak Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Lisansüstü eğitim kontenjanlarına yerleştirmeler adayların ÖYP puanı esas alınarak Yürütme Kurulu tarafından merkezi sistemle gerçekleştirilir.

Ancak, Özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden anabilim dalları için ilgili yükseköğretim kurumunca özel yetenek sınavı yapılır. Değerlendirme ve yerleştirme adayların ÖYP Puanının % 75’i ve ilgili yükseköğretim kurumunca yapılan özel yetenek sınavının % 25’i hesaplanarak yapılır.

12) 2547 Sayılı Kanun'un 35. Maddesi Uyarınca Görevlendirilmek Zorundamıyım ?

ÖYP kapsamında atanan ve yabancı dil sınav puanı 65 ve üzeri olan araştırma görevlileri, YÖK tarafından yerleştirildikleri ÖYP lisansüstü programlarına kayıt yaptırdıktan sonra, YÖK Yürütme Kurulu kararı ile 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca ÖYP kapsamındaki diğer yükseköğretim kurumlarında görevlendirilebilirler.

13) Atandığım Anabilim Dalınının Lisansüstü Eğitim Yaptığım Anabilim Dalından Farklı Olması Durumunda Ne Yapılır ?

ÖYP araştırma görevlilerinin atandıkları anabilim dalında lisansüstü eğitim yapmaları esastır.  Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptırmak yükseköğretim kurumunun takdirindedir. Ancak, bölüm değişikliği yükseköğretim kurumunun teklifi ve Yürütme Kurul kararı ile yapılabilir.

14) Lisansüstü Eğitim Yapılacak Yerler Nasıl Belirleniyor ?

Öğretim üyesi yetiştirme programına katılmak isteyen yükseköğretim kurumları, lisansüstü eğitim verebilecekleri anabilim dallarını, bu anabilim dallarındaki öğretim üyesi sayılarını, eğitim öğretim ve araştırma altyapılarını, ÖYP dışı lisansüstü öğrenci sayısı ve ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim vermeyi planladıkları araştırma görevlisi sayılarını YÖK’e bildirir. YÖK Yürütme Kurulu kararı ile ÖYP kapsamında desteklenecek lisansüstü programlar ile kontenjanları belirlenir. Belirlenen program ve kontenjanlar YÖK’ün internet sitesinde ilan edilir.

15) Yerleştirme İşlemi Nasıl Olur ?

Başvurusu alınan adaylar tercihleri göz önüne alınarak ÖYP puanlarına göre yerleştirilir.

16) Kazandım Şimdi Ne Yapacağım ?

Adayların ilan edilen kadrolara atamaları, yerleştirildikleri yükseköğretim kurumları tarafından 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca yapılır. Atamaları sırasında beyanlarının doğruluğunun kontrolü ilgili yükseköğretim kurumunca yapılır.